Dmitriy Egupov. Painter.
Portrait of A.V.Suvorov. 2000. Oil on canvas, 60  50 cmNext
Portrait of A.V.Suvorov. 2000. Oil on canvas, 60 50 cm